Hout is een uniek materiaal!

Bij goed beheer vervangt het zichzelf, is milieuvriendelijk, bijna onbeperkt in zijn gebruiksmogelijkheden, vaak prachtig van kleur en tekening, boeiend door zijn structuur.
De boom, de leverancier van het hout heeft zo zijn eigen fascinerende aspecten. Bomen vervullen een essentiële functie in het leven van de mens. Ze komen op aarde voor in meer dan 60.000 soorten. Bossen zijn over de aarde verspreid in verschillende typen, ze vormen belangrijke ecologische leefgemeenschappen.

De vereniging doet dit door houtsoorten in te kopen, te verzagen tot monsterformaat (standaardafmeting 15x8x1 cm) en tegen kostprijs aan de leden aan te bieden.
Van elke soort wordt een beschrijving gemaakt met zoveel mogelijk technische en/of botanische gegevens.

Alle leden met een lidmaatschap incl. monsters krijgen twee keer per jaar een pakket van (meestal) 6 monsters met beschrijving toegestuurd.
De kosten van zo´n pakket vindt u op de pagina lidmaatschap, dit wordt samen met de contributie vooraf betaald. De jaarlijkse contributie zie: lidmaatschap.

In de meer dan 60 jaar dat de vereniging bestaat is er een voorraad van al verzonden monsters opgebouwd waaruit leden kunnen bestellen, aan de hand van een houtlijst die aangeeft welke soorten nog voorradig zijn.
De prijs van deze 'losse' monsters vindt u in de actuele voorraadlijst, enkele duurdere soorten uitgezonderd - de afwijkende prijzen staan ook aangegeven op de houtlijst. Voor niet-leden geldt een opslag voor elk monsters en/of coupes van € 0,50

in een eerder stadium verstrekte de NEHOSOC micropreparaten, dat zijn microscopische coupes. Micropreparaten die nu nog voorradig zijn kunnen ook nu nog worden besteld. Ze zijn in het micropreparaten overzicht aangegeven met 'ja' in de voorraad kolom. De kosten hiervoor vindt u op de pagina lidmaatschap

Elke boom heeft zijn eigen hout met specifieke eigenschappen.
Om het determineren van de houtsoorten te leren, organiseert de NEHOSOC een cursus houtherkennen. Als voorbereiding hierop is er ook een 'beginnerscursus' te volgen.

Enige malen per jaar worden er excursies georganiseerd, naar houtverwerkende industrieën of, omdat hout en bomen nu eenmaal bij elkaar horen, naar arboreta of botanische tuinen.
Ook wandelingen door natuurgebieden staan op het programma.

In het verenigingsblad 'de Houtverzamelaar', dat 4 maal per jaar verschijnt, staat een grote verscheidenheid aan artikelen over bomen en hout en alles wat daarmee verband houdt.

NEHOSOC, de Nederlandse Vereniging van Houtsoortenverzamelaars, heeft tot doel om de leden in staat te stellen zoveel mogelijk houtsoorten te verzamelen, en daarbij ook de kennis van hout te vergroten.

De leden van onze vereniging zijn mannen en vrouwen die vaak door hun beroep of door hun hobby met hout te maken hebben. Eén ding hebben zij gemeen: ZIJ HOUDEN VAN HOUT !

Bestuur

Het dagelijks bestuur wordt gevormd door de voorzitter, de penningmeester en de secretaris.
Voor speciale taken wordt het bestuur geassisteerd door commissies, w.o. een houtinkoop commissie, een monsteraanmaak commissie en een redactie commissie. Elke commissie wordt aangestuurd door een bestuurslid.

Op dit moment bestaat ons bestuur en commisies uit:

voorzitter  Hennie van Egmond
secretaris Ron Metz
penningmeester Arco van Rinsum 
redactie commissie  Caspar Michels 
botanische commissie  Nico Heijne 
houtinkoop & verkoop monsters  Ron Metz 
houtmonster commissie  Bestuur 

 

U kunt bij onze bestuursleden en commissies terecht voor:

  • Bij de secretaris voor zaken, zoals inlichtingen, aanmeldingen, opzeggingen, adreswijzigingen en het bestellen van houtmonsters.
  • Bij de penningmeester voor contributie en andere financiële zaken.
  • Bij de redactie commissie voor het inleveren van kopij, advertenties e.d. en alles betreffende het verenigingsblad 'de Houtverzamelaar'
  • Bij de houtinkoop commissie indien men ergens nieuwe houtsoorten tegenkomt 

Organisatie

De statuten en het huishoudelijk regelement zijn te vinden, op de verenigings documenten pagina.
Deze pagina is alleen toegankelijk voor leden!
Nog geen lid, maar toch geïnteresseerd in één van deze documenten? Neem dan even contact op.

Financieel

Betalingen aan de NEHOSOC kunnen worden verricht door stortingen op:
IBAN: NL03 INGB 0000 3029 94 t.n.v. NEHOSOC, te Monster
BIC: INGBNL2A