De NEHOSOC heeft een rijk verleden als het gaat om het vervaardigen en verzamelen van houtmonsters.

Hieronder worden deze collecties genoemd.

Informatie over deze collecties op de de website is alleen toegankelijk voor leden.

De collecties zijn te bezichtigen op afspraak.


Houtmonstercollecties: De moeder -en dochtercollectie

Hoewel de vereniging in 1947 begonnen is met het uitgeven van fineermonsters in de maat 12x22 cm, werd er al snel besloten om over te gaan tot massieve monsters. Eerst in het formaat 12x22 cm en later heeft men gekozen voor de “standaard” maat 15x8x1 cm (lxbrxd)

Van bijna alle monsters die zijn uitgegeven zijn er duplicaten ondergebracht in twee verzamelingen, de moedercollectie en een schaduwcollectie: de zo geheten dochtercollectie. De eerste bevindt zich in Burcht I en de tweede in Burcht II. De monsters zijn in 2021 opgeslagen in nieuwe, identieke kistjes en in datzelfde jaar gecheckt. Ze vormen een materiële weerslag van de geschiedenis van NEHOSOC.

Micropreparatencollectie

Ook zijn er in de loop van de jaren micropreparaten vervaardigd

Deze micropreparaten van houtmonsters werden per serie uitgegeven en alleen aan leden verstrekt die zich hiervoor hadden aangemeld. Deze series verschenen zeer onregelmatig, vanwege de kosten, dit om deze tegen een acceptabele prijs in goede kwaliteit te kunnen vervaardigen.

Van alle micropreparaten die zijn uitgegeven zijn er 2 duplicaten bewaard gebleven en die zijn ondergebracht in een moedercollectie en een dochtercollectie.

Boekencollectie

Hoewel de meeste leden informatie van het web halen, hebben we als vereniging nog een kleine hoeveelheid boeken op de plank staan.

Referentiecollectie

Per 11 december 2010 is NEHOSOC de eigenaar geworden van de (geschonken) “Xylotheek Hurkmans”. Zowel de Botanische commissie als leden van de NeHoSoc kunnen van deze collectie gebruik maken om hout te determineren. De referentiecollectie, bestaande uit zo’n 10.000 monsters, wordt momenteel opnieuw doorgelopen en op naam en nummer gezet. We hopen deze activiteit in 2021 afgerond te hebben.

Janssoniuscollectie

De Jansoniuscollectie bestaat uit een aantal potten met geprepareerde houtcoupes plus een aantal zakjes met blokjes hout coupes. De collectie is afkomstig van de Landbouwuniversiteit van Wageningen en is opgeslagen in de binnenruimte van Burcht I.