Conv.ALV 2023.pdf

Uitnodigng voor de ALV 2024.

U vindt alle bijgaande stukken (concept notulen 2022, jaarverslag en balans 2023) oncer het menu-item Vereniging.