Vereniging - lidmaatschap (Nederlands)
Nederlands   English   Deutsch   Fran├žais   

hoe werkt het lidmaatschap?

Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot 31 december.
Opzeggingen moeten schriftelijk worden gemeld bij de secretaris vóór 30 november.
Aanmelden als nieuw lid kan altijd, eveneens bij de secretaris. Of het lidmaatschap direct ingaat of pas op 1 januari van het komende jaar bepaalt u zelf.
Vóór de aanvang van het verenigingsjaar moet de contributie voor dat jaar zijn betaald. Door de penningmeester worden hiertoe tijdig acceptgiroformulieren aan de leden toegezonden.

contributie?

Wat is de contributie voor het lidmaatschap per jaar?
Voor nieuwe leden is de contributie als volgt opgebouwd:

contributie per jaar € 30,00
twee houtpakketten € 33,00
totaal € 63,00

 

Voor verzending van houtpakketten naar het buitenland geldt het daadwerkelijke tarief van verzending van deze pakketten!

Na het aanmelden als nieuw lid ontvangt u een bevestiging en een lidmaatschapsnummer.
Bij betaling moet u vermelden “nieuw lid” en het “lidmaatschapsnummer”. U bent pas lid als de betaling door de penningmeester is bevestigd.

Voor studenten is er een speciaal lidmaatschap.
Bij dit lidmaatschap is geen houtpakket inbegrepen.

contributie per jaar € 15,00

 
Voor gezinsleden is er een speciaal lidmaatschap ter ondersteuning van de vereniging.
Deze leden ondersteunen de vereniging met hun lidmaatschap, waarvan één gezinslid het volledig lidmaatschap bezit.

contributie per jaar € 4,50


wat biedt de vereniging?

Verenigingsblad, monsters, micropreparaten, excursies, houtstudie etc.

De Houtverzamelaar
Het verenigingsblad De Houtverzamelaar verschijnt 4x per jaar en wordt aan alle leden, behalve gezinsleden, toegestuurd en is bij de contributie inbegrepen. Het blad omvat allerlei publicaties over bomen en hout, de vereniging, de leden en nog veel meer!

Monsters
Monsterpakketten worden aan ieder lid verstrekt, behalve aan diegene die zich hiervoor expliciet heeft afgemeld.
Ieder lid kan monsters bestellen die reeds door de vereniging zijn uitgegeven voor zover de voorraad strekt. De prijs hiervoor staat in de actuele voorraadlijst die alleen soorten bevat, welke op dat moment beschikbaar zijn. De kosten per monster zijn exclusief verzendkosten. Bestellingen van personen die geen lid van de vereniging zijn, wordt een toeslag van €0,50 per monster in rekening gebracht. Alle bestellingen worden pas uitgeleverd nadat onze penningmeester de betaling heeft ontvangen.

Micropreparaten
Micropreparaten worden alleen in series en zeer onregelmatig uitgegeven. Zij worden alleen verstrekt aan personen die zich hiervoor hebben opgegeven.
Iedereen kan micropreparaten bestellen die reeds zijn uitgegeven en nog voorradig zijn. De actuele voorraad staat op de pagina: Micropreparaten - overzicht en zijn in de kolom voorraad met “ja” gemerkt. De kosten per micropreparaat bedragen € 1,75 en zijn exclusief verzendkosten.
Bestellingen van personen die geen lid van de vereniging zijn wordt een toeslag van €0,50 per preparaat in rekening gebracht. Alle bestellingen worden pas uitgeleverd nadat de penningmeester de betaling heeft ontvangen.

Excursies
Excursies worden een aantal keren per jaar door de vereniging georganiseerd en zijn in het algemeen alleen voor leden toegankelijk. Leden worden via de agenda op de website geïnformeerd, of zij ontvangen een convocatie, waarin ook de kosten, datum en plaats worden aangegeven.

Houtstudie
Houtstudie is voor ieder lid toegankelijk, datum, plaats en kosten worden in de agenda van de website gepubliceerd.
Houtsoorten zijn soms maar moeilijk van elkaar te onderscheiden. Tijdens de houtstudiedagen krijgen de bezoekers uitleg over de kenmerken en eigenschappen die in het hout voorkomen en de verschillende termen die het mogelijk maken de verschillende soorten te onderscheiden. Tijdens de studiedagen is het mogelijk nog onbekende houtsoorten uit je eigen collectie te proberen te determineren.

hoe functioneert de vereniging?

Het dagelijks bestuur wordt gevormd door de voorzitter, de penningmeester en de secretaris.
Voor speciale taken wordt het bestuur geassisteerd door commissies, w.o. een houtinkoop commissie, een monsteraanmaak commissie en een redactie commissie. Elke commissie wordt aangestuurd door een bestuurslid.

bij wie kan men terecht?

Bij de secretaris voor zaken, zoals inlichtingen, aanmeldingen, opzeggingen, adreswijzigingen en het bestellen van houtmonsters.

Bij de penningmeester voor contributie en andere financiële zaken. Betalingen aan de NEHOSOC kunnen worden verricht door stortingen op:

voor betalingen binnen Nederland
giro NL03 INGB 0000 3029 94 t.n.v. NEHOSOC, Venusstraat 27, 1562 ZA Krommenie
Voor betaling vanuit het buitenland
giro NL03 INGB 0000 3029 94 t.n.v. NEHOSOC, Venusstraat 27, 1562 ZA Krommenie
IBAN: NL03 INGB 0000 3029 94
BIC: INGBNL2A

Bij de redactie commissie voor het inleveren van kopij, advertenties e.d. en alles betreffende het verenigingsblad 'de Houtverzamelaar'

Bij de houtinkoop commissie indien men ergens nieuwe houtsoorten tegenkomt

wat is de inhoud van de statuten en het huishoudelijk regelement?

De statuten en het huishoudelijk regelement zijn te vinden, op de verenigings documenten pagina.
Deze pagina is alleen toegankelijk voor leden!
Nog geen lid, maar toch geïnteresseerd in één van deze documenten? Neem dan even contact op met de secretaris