Vereniging - activiteiten
Jaarlijks worden aan de leden series monsters van nieuwe houtsoorten aangeboden.
Monsters en micropreparaten worden aan de leden tegen kostprijs verstrekt.
Houtmonsters uit voorgaande jaren worden op verzoek en voor zover voorradig toegezonden.
Alle leden ontvangen 4 x per jaar gratis het verenigingsblad 'de Houtverzamelaar' met daarin artikelen over bomen, hout, houtgebruik, naamgeving enz. en verenigingsnieuws.
Zowel voor beginners als voor gevorderden worden cursussen 'Houtherkenning' georganiseerd (zie agenda).
Naast de algemene ledenvergadering in maart, worden per jaar 1 à 2 excursies georganiseerd (zie agenda).