Monsters bestellen / Order woodsamples
monster toevoegen aan bestellijst / add woodsample to orderlist
aantal/number:
Toevoegen/Add

BESTELLIJST / ORDERLIST Alle prijzen zijn exclusief verzendkosten/All prices excluding shipping costs
Niet-leden betalen € 0,50 per monster extra/Non-members pay € 0.50 extra per sample

aantal/numbermonster/woodsample
0TOTAAL/TOTAL

Niet-leden dienen vooruit te betalen (zie ook extra informatie)
Non-members are required to pay in advance (see also extra information)


uw gegevens / your information
lidmaatschapsnummer/membershipnumber:
afleveradres / delivery address
naam/name:
adres/address:
postcode/zip code:
woonplaats/city:
land/country:
e-mail:
datum van bestelling / order date:
opmerking / remark:
max. 200 karakters / characters
gebruikt / used:
Bestellen/Order
extra informatie / extra information
Nadat de bestelling is geplaatst, ontvangt u een bevestiging op het door u opgegeven e-mail adres.
Once the order has been placed, you will receive a confirmation on your specified e-mail address.

Het is mogelijk dat niet alle monsters op voorraad zijn, zodat het totaalbedrag pas na samenstelling van het pakket bekend is.
It is possible that not all samples are in stock, so that the total amount is known only after composition of the package.

Het bestuur kan bestellingen uit de Nehosoc-houtmonster-voorraad weigeren als duidelijk blijkt dat deze niet uitsluitend voor het aanleggen of uitbreiden van uw persoonlijke xylotheek bedoeld is.
The Board of the Nehosoc is entitled to refuse the order of wood samples if it is clear that the objective is not exclusively expanding your own collection of wood samples and private xylotheque.