Schrijf alvast in uw agenda: De volgende Algemene Leden Vergadering is op 11 maart 2023.