Verenigingsblad - introductie
De Houtverzamelaar is het verenigingsblad van de NEHOSOC.
Het verschijnt 4 maal per jaar en hierin worden tal van artikelen geplaatst die met de doelstelling van de vereniging te maken hebben.

Het doel van de redactie is om een zo gevarieerd mogelijk blad te maken van goede kwaliteit.
Hierin zijn alle bijdragen van leden van harte welkom, het bestuur maakt er melding van de laatste ontwikkelingen en de houtcommissaris doet regelmatig een boekje open over houtsoorten die in de NEHOSOC monsterpakketten zijn verschenen.

Kijk onder verenigingsblad op de houtverzamelaar pagina voor de digitale versies van de meest recent verschenen nummers van het verenigingsblad. Leden kunnen hier het blad in .pdf formaat eenvoudig downloaden, onder meer via de opslaan-knop van Acrobat reader.

Diegene die dan geen prijs meer stelt op de papieren versie, kan zich dan daarvoor bij de redactie van De Houtverzamelaar afmelden. De redactie van De Houtverzamelaar ziet de ontwikkelingen met grote belangstelling tegemoet.

In het verleden konden artikelen de Houtverzamelaar slechts van een beperkt aantal zwart/wit-afbeeldingen voorzien worden. De gepubliceerde afbeeldingen zijn natuurlijk wel in kleur te bewonderen op de website. Soms zijn er op de site zelfs nog extra afbeeldingen beschikbaar. Klik op de aanvullingen pagina voor aanvullingen op artikelen uit de Houtverzamelaar.