Hout & gezondheid - inhoudsstoffen

De rubriek B1-250 "Inhoudsstoffen van hout" verscheen als onderdeel van Handboek Houtdocumentatie, als 55e aanvulling in december 2010. Deze uitgave maakt deel uit van de Houtdocumentatie en is geschreven door Willem Hurkmans. In overleg met Willem is contact gezocht om toestemming te verkrijgen voor publicatie. De publicatie bevat een aantal tabellen, te weten:

  1. Toepassingen van enkel houtsoorten die gebaseerd zijn op hun inhoudsstoffen of waarbij deze inhoudsstoffen een belangrijke rol spelen

  2. Problemen bij sommige houtsoorten en de remedies ervoor

  3. Enkele houtsoorten waarvan de inhoud de bewerking bemoeilijkt; ook hier wordt de (soms voor de hand liggende) oplossing gegeven

  4. Overzicht van de risico’s bij de bewerking van een aantal houtsoorten. De inhoudsstoffen worden vermeld

  5. Maatregelen als iemand zich na blootstelling aan bepaalde inhoudsstoffen onwel voelt

De rechten van de Houtdocumentatie liggen tegenwoordig bij het Centrum Hout. De Nehosoc heeft van het Centrum Hout expliciet toestemming verkregen om dit specifieke onderdeel B1-250 op de website te mogen publiceren onder verwijzing naar


http://www.centrum-hout.nl

Wij zijn het Centrum Hout zeer erkentelijk voor dit gebaar.naar document B1-250 "Inhoudsstoffen van hout" (alleen voor leden)