Boekbesprekingen - detail
11 juni 2011  HOUTVADEMECUM en LOOFHOUTHERKENNEN
Houtvademecum
10e herziene druk
Eindredactie S.I. Wiselius
ISBN 978-90-125-8216-2
Sdu Uitgevers b.v. Den Haag

Loofhout Herkennen
Practische handleiding voor houtkenner en beginner
L. Van Bladel en J.J. van de Groep
ISBN 978-90-125-8264-3
Sdu Uitgevers b.v. Den Haag

Het is al weer ongeveer 20 jaar geleden dat er een soort parallel-uitgave tot stand kwam van het Houtvademecum enerzijds en het boekje Houtherkennen – van R.P. van der Zwan en A.L. van Oosten – anderzijds. Zoals toen beide werken elkaar aanvulden, zo doen ze dat ook nu in de beide nieuwe uitgaven. Het Houtvademecum is in die tussentijd een viertal drukken verder en uitgebreid van 200 naar 242 houtsoorten (inclusief bamboe en cocospalm). Verder zijn veel gegevens aangevuld en bijgewerkt. Loofhout Herkennen is van een geheel nieuwe opzet en omvat de loepkenmerken van niet minder dan 334 houtsoorten. Maar wat veel meer is: het zijn PRACHTIGE boeken die alleen al om die reden al bij geen enkele houtcollectie mogen ontbreken!
Het Houtvademecum is nu voor het eerst opgezet in volledige kleurendruk, met de houtfoto’s van zowel de langsvlakken als de dwarse vlakken (12x) van alle soorten bij de beschrijvende tekst. Dat maakt het als naslagwerk veel completer en handzamer, hoewel het gewicht het gebruik er niet gemakkelijker op maakt: bijna 2 kg tegenover 1 kg van de vorige druk! De grootste oorzaak is het betere papier. Wel is het jammer dat bij deze metamorfose enkele fouten aan de aandacht zijn ontsnapt. Zo staat bij esdoorn een foto van het dwarse vlak met een enorme aggregaatstraal. In de fotoverantwoording vinden we zelfs de oplossing: het is Alnus rubra. Andersom wekt het zeer sterk de indruk dat bij elzen de foto van het dosse vlak geen Alnus rubra is, maar een esdoorn soort. Hier ontbreken de aggregaatstralen namelijk volledig (evenals overigens bij het dwarse vlak). Hopelijk kunnen veel fouten in een volgende oplage worden weggewerkt.
De eindredacteur/auteur Iep Wiselius is een goede bekende binnen de NEHOSOC en haar bestuur.
Richt het Houtvademecum zich bij zijn houtbeschrijvingen hoofdzakelijk op eigenschappen en gebruik van de diverse houtsoorten, in Loofhout Herkennen gaat het om de uiterlijke kenmerken tot op loepniveau die nodig zijn voor het determineren van een houtsoort met behulp van een 10 - 15 x vergrotende handloep of eventueel een binoculair. In het eerste gedeelte van het boek passeren achtereenvolgens de volgende onderwerpen de revue: 1. begrippen en houttermen, 2. botanische naamgeving, 3. vlakken en richtingen in de stam, 4. structuur van de stam, 5. opbouw en weefselfuncties van hout, 6. bijzondere weefsels en structuren, 7. uiterlijke kenmerken, 8. hulpmiddelen bij het determineren, 9. kenmerken die van belang zijn bij het determineren en 10. het gebruik van een determinatietabel. In het tweede gedeelte van het boek bevindt zich een overzicht van de 334 houtsoorten met een puntsgewijze beschrijving naar loepkenmerken, samen met een foto van het langsvlak en van het dwarse vlak (12x). Het derde gedeelte is de determinatietabel.
Dit boek heeft een gedeeld auteurschap. De tekst is voor het grootste gedeelte afkomstig van Ludo Van Bladel, niemand minder dan de voorzitter van het Belgische HCTO, het Houtstudie Centrum voor het Technisch Onderwijs, terwijl de foto’s, illustraties en opmaak (in samenwerking met de uitgeverij) het werk zijn van Jochem van de Groep, grafisch vormgever en zoon van Willem van de Groep, de mannen die samen de opmaak van ‘onze’ Houtverzamelaar verzorgen.


 

terug naar boekbesprekingen overzicht