Boekbesprekingen - detail
13 december 2009  DENDROLOGIE van de lage landen
DENDROLOGIE van de Lage Landen

De ‘Boom’, de klassieker voor het determineren van bomen en struiken, is in een nieuw jasje gestoken. Geheel herzien en geactualiseerd is het boek recent uitgebracht in de veertiende druk, als Dendrologie van de Lage Landen. Met praktische sleutels en tekeningen is dit standaardwerk eens te meer een must voor het groene onderwijs, bomenliefhebberij en -kwekerij.
Na bijna zeven jaar verschijnt nu de langverwachte 14e druk van deze klassieker: een geheel herziene en geactualiseerde uitgave. Onder de nieuwe titel Dendrologie van de Lage Landen bevat de ‘Boom’ nu vrijwel alle soorten gekweekte houtige gewassen die voorkomen in Nederland en België. Ook zeldzamere soorten uit parken, collecties, tuinen en kwekerijen zijn erin opgenomen. In totaal gaat het om ruim 6000 namen en 422 geslachten.
De nieuwe gevolgde systemathiek daarbij is die zoals de "Angiosperm Phylogeny Group" (APG) dit voorstelt.
Dit is vooral voor onze NEHOSOC leden heel interessant, omdat sommigen van onze leden dit systeem willen/zijn gaan volgen. Er is een speciale inleiding over het APG systeem opgenomen, geschreven door Mevr, Dr G.A. Van Uffelen, hoofd collectiebeheer van de Hortus te Leiden geleverd.
De determinatietabellen van Dendrologie van de Lage Landen bouwen op eenvoudig gekozen kenmerken. De nadruk ligt op vegetatieve kenmerken, dus determinatie is onafhankelijk van het jaargetijde. Ten opzichte van de vorige druk is er een nieuwe sleutel bijgekomen: voor het determineren van familie- naar geslachtsniveau.
De soortbeschrijvingen zijn helder en bondig, en melden tevens jaartal van cultivatie en frequentie van voorkomen. Dendrologie van de Lage Landen biedt daarnaast richtlijnen voor determinatie en informatie over terminologie. Nomenclatuur en spelling zijn geactualiseerd.
De ruim 2100 zwart-wit lijntekeningen brengen details in beeld van vrijwel alle beschreven soorten en variëteiten. Het gaat veelal om de originele tekeningen uit de vorige druk, maar in de nieuwe uitgave zijn ook 500 nieuwe lijntekeningen opgenomen.
De ‘nieuwste Boom’ is gemakkelijk in het gebruik. Het boek is nu gealfabetiseerd op geslacht, en bevat een register van soorten, cultivars en Nederlandse namen. Dit boek, het enige determinatieboek voor bomen en struiken in het Nederlandse taalgebied, is een uitkomst voor studenten en docenten van ‘groene’ opleidingen, voor tuinders, kwekers en tuinarchitecten.
Zeker ook voor hout- en bomenliefhebbers, zoals velen van onze NEHOSOC leden.
Dendrologie van de Lage Landen
Geïllustreerde handleiding bij het bepalen van de in Nederland en België voorkomende soorten, variëteiten en cultivars der gekweekte houtige gewassen
Auteurs:                 naar Dr. B.K. Boom, door Jan de Koning, Wim van den Broek, Huub Bruens en Dirk De Meyere
Illustraties:           500 nieuwe illustraties door Joanne Porck, overige illustraties uit vorige druk
Uitgever:               KNNV Uitgeverij
Uitvoering:            608 p., 14,5 x 22,5 cm, genaaid gebonden, met 2100 zwart-wit lijntekeningen
ISBN:                     978 90 5011 296 3
Prijs:                      € 49,95

 

terug naar boekbesprekingen overzicht