Boekbesprekingen - detail
23 februari 2018  Houtvademecum
Eind Januari meldt het Centrum Hout dat de 11e geheel herziene editie van het houtvademecum verschenen is. Het boek bevat nu 250 houtsoorten en beschrijvingen en omvat 832 pagina’s.

Deze keer lag de hoofdredactie bij René Klaassen. Het boekwerk dat al vanaf 1955 bekend is, is het belangrijkste Nederlandstalige naslagwerk voor handel, onderwijs en elke houtbewerker geworden. Oorspronkelijk uitgegeven door het Houtvoorlichtingsinstituut, de voorloper van het Centrum Hout samen met houtinstituut van TNO. De uitgever is door de jaren heen steeds veranderd en is nu Uitgeverij Vakbladen.com & Smartware in Zwolle.

Voor bijna elke houtsoort die in de 10e uitgave beschreven werd, heeft men aanvullingen of uitbreidingen gevonden, zijn foto’s toegevoegd of tekst verbeterd. 9 nieuwe houtsoorten zijn toegevoegd en het boekwerk bevat nu 250 houtsoorten. Bijna alle houtsoorten, die in de Nederlandse handel te vinden zijn, zijn nu ook beschreven.

Bijzonder is het geheel nieuw herschreven deel III “Basiskennis hout”. Het is nu een goed gedocumenteerd naslagwerk over de complete basiskennis. Zelfs een ervaren houtkenner kan hier nog veel kennis opdoen. Vooral de begrijpelijke taal valt op. Dit onderdeel is een waardevolle aanvulling en zou zonder meer in het onderwijs gebruikt kunnen worden.

Complimenten aan alle die medewerking hebben verleend bij het tot stand komen van dit belangrijke werk.

Het boek kost € 139.95 inclusieve BTW, exclusief verzendkosten en is te bestellen bij het Centrum hout.

Voor bestellingen kan je de link gebruiken die je rechtstreeks verbindt met het Centrum Hout

Klik hier voor meer informatie!

 

terug naar boekbesprekingen overzicht