agenda - detail
14 maart 2020  Algemene leden vergadering 2020
Hierbij wil het bestuur alvast aankondigen dat de ledenvergadering 2020 voor het eerst in De Haag zal zijn.
U krijgt de convocatie per post toegezonden en op de website onder:vereniging--documenten zullen begin 2020 worden gepubliceerd:
- Verslag ALV 2019
- Verslag secretaris 2019
- Balans en Begroting 2019

Het bestuur


terug naar agenda overzicht