Reportages - detail
9 juni 2007  Houtsoorten, die de gezondheid ‘kunnen’ beïnvloeden
Auteur: Tjerk Miedema


Deze publicatie "Houtsoorten, die de gezondheid ‘kunnen’ beïnvloeden” beoogt op constructieve wijze bij te dragen tot de bewustwording van de negatieve gezondheidsaspecten, die kunnen optreden bij de houtkap en het be/verwerken van ruim 300 houtsoorten. Achtergronden, oorzaak, omstandigheden, de moge-lijke gevolgen van blootstelling en de maatregelen ter voorkoming en vermindering worden weergegeven.De publicatie is van belang voor de houtvakman in de industriële houtsector, doch vooral voor de vakmensen in de ambachtelijke houtsector en de houthobbyist. De laatste twee groepen werken immers doorgaans met ander gereedschap, andere houtsoorten en in een geheel andere omgevingen als de vakmen-sen in de industriële houtsector.
Er is getracht zo goed mogelijk de realiteit te tonen, vooral geen paniek te veroorzaken en het onderwerp niet te overtrekken. Gelukkig zijn ernstige gezondheidsgevallen met hout relatief schaars. Wanneer echter geen voorzorgsmaatregelen worden getroffen is vooral het houtstof vaak schadelijk voor de gezondheid van iedereen die werkt met hout. En, wat is er nu belangrijker dan gezondheid. Het werken onder gezonde werkomstandigheden is een ‘must’. Men moet dus kennis hebben van die gezondheidsaspecten en van de voorzorgsmaatregelen

Om het bijbehorende document te bekijken, dient u zich eerst aan te melden


terug naar reportages overzicht