Reportages - detail
17 juni 2010  artikel dhr. Sikkema
Auteur:


In het artikel van dhr. Sikkema wordt genoemd dat de collectie van Wageningen voornamelijk van Afriksaanse oorsprong is, wat geheel correct is. Minder correct is dat hij vermeldt dat de collecties van Amsterdam en Leiden voornamelijk uit Azie en Latijns-Amerika stammen. Ik heb het idee dat hij hier Amsterdam met Utrecht verwisselt. Amsterdam heeft nooit een werkelijk goote houtvollectie bezeten. Hij vergeet met name te vermelden dat de Utrechtse collectie, opgebouwd sinds 1946 en ter grootte van 35.000 nummers uit Zuid-Amerika (de Neotropen), als een van de best gedocumenteerde wetenschapprijke collecties ter wereld wordt beschouwd.
Áls alumnus van Utrecht mag u mij gerust op de korrel nemen, maar ik meen toch wel dat op deze collectie, het levenswerk van Bep Mennega, met aanzienlijke bijdragen van Jifke Koek-Noorman, Ben ter Welle en Lubbert Westra, tercht mag worden gewezen!

Willem Hurkmans


terug naar reportages overzicht