Reportages - detail
25 oktober 2009  Boktor duikt op in Westland
Auteur:De Plantenziektenkundige Dienst (PD) heeft in het Westland twee uitvlieggaten en twee levende larven van de Oost-Aziatische boktor (Anoplophora Chinensis) aangetroffen. Dit diertje vormt een bedreiging voor bomen en struiken.
Om te voorkomen dat de boktor zich op den duur in het gebied vestigt, heeft het ministerie van LNV besloten dat alle loofbomen en struiken in het gebied, met een straal van 100 meter rond het besmette gebied, verwijderd moeten worden.
Naar aanleiding van een vondst van de Oost-Aziatische boktor in het Westland eind 2007 zijn in de bewuste streek de acht voornaamste waardplanten van de boktor (waar dit dier zijn eitjes kan afzetten) weggehaald. Sindsdien zijn er tijdens inspecties geen symptomen van de boktor meer gevonden, tot afgelopen week. Toen zijn in onder andere een meidoorn twee verse uitvlieggaten en twee levende larven aangetroffen in een gemeenteplantsoen, in hetzelfde gebied als in 2008. Er kunnen dus minimaal twee boktorren rondvliegen. De vrees bestaat dat dit een mannetje en een vrouwtje zijn, die mogelijk gaan zorgen voor verdere verspreiding. Vanwege de schadelijkheid heeft de boktor de quarantainestatus. Dit houdt in dat Nederland, en andere EU-landen, er alles aan moet doen om vestiging te voorkomen.terug naar reportages overzicht