Reportages - detail
9 november 2008  Houtcollectie van België en Nederland
Auteur: Lily van der Dussen en Tjerk Miedema


Wie zich voor houtverzamelingen interesseert moet kennis nemen van “Houtcollecties van België en Nederland”. Deze publicatie wil een beeld geven van de in België en Nederland voorkomende verzamelingen, waarbij de verschillende soorten, de aard van de collectie, gegevens over houtsoorten, de verschillende bijzonderheden, de omvang, de ordening, enz. worden beschreven. Het is de bestandsopname per 2000.
Lily van der Dussen en Tjerk Miedema hebben veel tijd en moeite gestoken om het document samen te stellen. Met instemming van de erven van der Dussen wordt hiermee de informatie openbaar gemaakt, opdat deze niet verloren gaat en de houtliefhebbers er kennis van kunnen nemen.

Om het bijbehorende document te bekijken, dient u zich eerst aan te melden


terug naar reportages overzicht