Nieuws - detail
7 maart 2014  Voorstellen Kandidaat Voorzitter
Beste NEHOSOC leden.

Afgelopen woensdag, 5 maart 2014 heeft een constructief gesprek plaats gevonden tussen een aantal bestuursleden (Willem, Piet en kandidaat bestuurslid Rob) en mij met als onderwerp het voorzitterschap van NEHOSOC. Zoals u allen heeft kunnen lezen op het forum is het Willem gelukt om nog voor de ALV een kandidaat voorzitter te vinden in mijn persoon.

Omdat ik er voor gekozen heb om eerst het gesprek met Willem, Rob en Piet te laten plaats vinden voordat ik mijzelf aan u ging voorstellen heeft dit bericht wat langer op zich laten wachten.

Hierbij wil ik mij graag aan u voorstellen.

Mijn naam is Hennie van Egmond, 59 jaar en woonachtig in Nieuwe - Wetering (ZH). Ik ben getrouwd, heb 3 kinderen en 4 kleinkinderen. In het dagelijks leven ben ik afdelingsdirecteur bij de afdeling Rijnland van de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren en directeur van Stichting Dierentehuis Midden Holland in Gouda. Hobby’s zijn dieren, in de meest brede zin van het woord, het zoeken en verzamelen van mineralen, fossielen en versteend hout en mijn website/webwinkel www.versteendhout.com. {voor de link, klik op : Klik hier voor meer informatie! : onder op de pagina }
Daarnaast verzamel ik houtmonsters, vandaar mijn lidmaatschap bij NEHOSOC, hou ik mij bezig met fotograferen, wandelen en lezen.

Inmiddels heb ik meer dan 35 jaar ervaring op bestuurlijk gebied bij een diversiteit van verenigingen en stichtingen, onder andere in de functies voorzitter, penningmeester en secretaris en zowel landelijk als lokaal. Ook als directeur van zowel een vereniging als stichting heb ik dagelijks met deze materie te maken, het bestuur is in dit geval mijn werkgever.

Als voorzitter van NEHOSOC wil ik mij in hoofdzaak inzetten om de continuïteit van de vereniging te waarborgen, zorg te dragen voor navolging van de statuten en huishoudelijk reglement en uitvoering te geven, al dan niet gebruik makend van delegatie of mandaat, aan ALV en bestuursbesluiten.

Omdat ik gewend ben om alles met open vizier tegemoet te treden geef ik ook direct aan dat ik niet de illusie heb dat ik het met mijn komst ooit voor elkaar krijg dat elk lid het voor 100% eens gaat worden met het gevoerde beleid of met elk besluit wat ooit genomen is of in de toekomst nog genomen gaat worden. Dat hoeft ook niet, NEHOSOC is een vereniging waar besluiten op democratische wijze in de bestuursvergaderingen en de ALV ’s genomen worden en waar bij elk besluit de meerderheid bepaald. Zo zit de verenigingsstructuur nu eenmaal in elkaar. Veel belangrijker is het dat NEHOSOC een oude vereniging is die het verdiend om in rustig vaarwater stokoud te worden en waar we met elkaar genieten van een stukje hobby en vrijetijdsbesteding, de een zeer gespecialiseerd en betrokken, de ander meer vanaf de zijlijn. Indien we dit met wederzijds respect naar elkaar toe blijven doen kunnen we daar nog heel lang van genieten wat mij betreft.

Ik hoop u allen op de ALV van 15 maart te ontmoeten en daar nader kennis met u te maken.

Met vriendelijke groet,
Hennie van Egmond.


Klik hier voor meer informatie!

terug naar nieuws overzicht