Nieuws - detail
19 februari 2013  De houtverzamelaar HV 199
De nieuwe Houtverzamelaar HV 199 staat weer op de site. Deze HV is wat vroeger dan gebruikelijk, omdat ook als bijlage de convocatie voor de Algemene Leden Vergadering is meegenomen. Ja, we gaan op de kleintjes letten.
De letterjes van de convocatie zijn helaas wat klein uitgevallen, vanwege het papier formaat.
De volgende HV 200 wordt een jubileum uitgave, als iemand er een gelegenheids bijdrage voor wil aanleveren is dat altijd zeer welkom.
De redactie

terug naar nieuws overzicht