Nieuws - detail
26 januari 2012  Verwerving Duplicaten
NEHOSOC is kort geleden in het bezit gekomen van een aantal duplicaat houtmonsters van de universiteit van Leiden. Het betreft houtmonsters die door J. De Bruyn in voornamelijk Venezuela en Colombia zijn verzameld in de jaren 1966 en 1967. Deze botanicus verzamelde per nummer veelal 8 of meer houtmonsters. Het mooiste daarvan blijft in de algemene houtmonstercollectie van Leiden (dit is de collectie van Naturalis, want ze wordt met die van Utrecht, Wageningen en Amsterdam samengevoegd). Daarna resteerden van veel verzamelnummers nog vaak meerdere, soms meer dan tien, duplicaten.
Een hiervan is aan NEHOSOC ter beschikking gesteld.
Dit materiaal is (voor zover dat mogelijk was) door bekende specialisten zoals Sir Ghillian Prance, R.S.Cowan, Marion Jansen-Jacobs, Bep Mennega, Lubbert Westra, C.C. Berg, G.J.H. Amshoff e.a. gedetermineerd. Hiermee heeft NEHOSOC een grote set (meer dan 150 monsters) gevoucherd materiaal verworven. Gevoucherd wil zeggen dat het gekoppeld is aan herbariumvellen en dat de gegevens over het materiaal in wetenschappelijke databases zijn opgeslagen. Hiermee verbetert de kwaliteit van de referenbtiecollectie, waarin dit materiaal zal worden ingevoegd.

De stukken zijn soms onregelmatig van vorm en/ of groot. Daar zaag ik stukken op monsterformaat van. Het beste stuk gaat in de referentiecollectie; de resterende stukken gaan, vergezeld van (een kopie van) de oorspronkelijke documentatie in een zakje. Ik bied ze aan op de houtstudiedagen te Amsterdam voor de prijs van 3 euro. Hiermee kunnen de kosten worden bestreden en eventueel weer nieuw materiaal voor de referentiecollectie worden verworven.

Ik hoop dat dit een stimulans voor de leden is om de houtstudiedagen te bezoeken!

Vriendelijke groet

Willem Hurkmans

terug naar nieuws overzicht