Nieuws - detail
8 januari 2012  Chris Raad overleden
Beste Houtvriendinnen en –vrienden,

Gisteren bereikte mij het trieste nieuws dat ons lid Chris Raad is overleden op 1 januari jongstleden. De uitvaart van Chris heeft inmiddels in besloten kring plaats gevonden.
Namens NEHOSOC wens ik de nabestaanden van Chris veel sterkte toe. Met het overlijden van Chris verliest de vereniging een tot voor kort actief lid die veel aan NEHOSOC heeft bijgedragen en vele verdiensten voor onze vereniging had. Een wat uitgebreider In Memoriam zal in De Houtverzamelaar verschijnen.

Willem Hurkmans


terug naar nieuws overzicht