Nieuws - detail
9 november 2016  Beleid studiedagen/overige activiteiten
Toegang en deelname aan studiedagen/ andere door de NEHOSOC georganiseerde activiteiten.

• De toegang tot studiedagen en andere door NEHOSOC georganiseerde activiteiten zijn voor alle leden toegankelijk.
• Niet leden hebben alleen toegang tot studiedagen of andere door NEHOSOC georganiseerde activiteiten na vooraf aanmelding en toestemming of op uitnodiging van het bestuur.

Het bestuur van NEHOSOC.terug naar nieuws overzicht