Nieuws - detail
27 januari 2016  Houtstudie
De nieuwe aanwinst voor onze houtstudie

Zoals iedereen wel weet, verkoop ik tijdens de houtstudie monsters, boeken en dergelijke, gerelateerd aan bomen bos en hout.
Determineren van houtsoorten buiten de studiedag verricht ik tegen een sponsorbedrag.
Daarnaast hebben jullie ook de mogelijkheid om door mij gemaakte PDF- en Excel-bestanden tegen een sponsorbedrag over te nemen. De meeropbrengst boven de door mij daadwerkelijk gemaakte kosten vloeit rechtstreeks naar de sponsoring houtstudie.
Nu ik de mogelijkheid had om tegen een gunstige prijs aan stereomicroscopen te komen mocht ik deze gelegenheid niet voorbij laten gaan.
Vandaag heb ik 5 nieuwe stereomicroscopen opgehaald, die voortaan dienst doen tijdens de houtstudie om houtblokjes te bestuderen. Het bedrag wat hiervoor nodig was, komt voor ⅓ uit de opbrengst, die de sponsoring houtstudie tot nu toe heeft opgebracht. Het resterende ⅔ deel moet in de toekomst nog worden opgebracht. Een gelegenheid als deze mocht en kon ik niet aan mij voorbij laten gaan. Wij hebben nu de beschikking over 5 bijna identieke stereomicroscopen met een goede verlichting en vergrotingen variërend van 10x & 30x en 20x & 40x.
Ik hoop op een goede opkomst tijdens de komende houtstudiedagen.

Raimund

   

terug naar nieuws overzicht